Lajmet | ABGJ

Lajmet


5

18

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Agjencia e Statistikave marrin pjesë në takimin e gjashtë në vendet e IPA-s të Ballkanit Perëndimorë

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore dhe përfaqësues të Agjencisë së Statistikave të Republikës së Kosovës  me datën 1-2 qershor 2017 ishin të ftuar nga Insti…

Read more
5

12

Sep

ABGJ në bashkëpunim me Institutin Evropian për Barazi Gjinore organzoi puntorinë dyditore për Agjencin e Statistikave të Kosovë

ABGJ në bashkëpunim me institutin IEBGJ per Barazi Gjinore organzoi puntorinë dyditore për Agjencionin e Statistikave,lidhur me  incimin e kalkulimit të indeksit të Barazise Gjinore të Kosovës. Kjo inciat…

Read more
5

12

Sep

ABGJ në bashkëpunim me Institutin IEBGJ për Barazi Gjinore organzoi puntorinë dyditore për Agjencionin e Statistikave

ABGJ në bashkëpunim me institutin IEBGJ per Barazi Gjinore organzoi puntorinë dyditore për Agjencionin e Statistikave,lidhur me  incimin e kalkulimit të indeksit të Barazise Gjinore t ë Kosovës. Kjo incia…

Read more
5

24

Aug

Agjencia për Barazi Gjinore shënojë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Agjencia për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit shënojnë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas, me Tryezen  “Avancimi i Agjendës për Barazi Gjinore dhe fuqizimi i grave n&…

Read more
5

24

Aug

Agjencia për Barazi Gjinore u takua me anëtarët e Korpusit të Paqës

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore të kryesuar nga Kryeshefja Ekzekutive Edi Gusia, u takuan me anëtarët e rinj të korpusit të paqes në Komunën e Kamenicës. Në takim u bi…

Read more
5

24

Aug

U mbajt Konferenca “Drejtësia për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konflikt sfidat dhe rruga përpara” e organizuar nga organizata jo qeveritare UN Women

U mbajt konferenca me teme “Drejtësia për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konflikt sfidat dhe rruga përpara” e iniciuar nga organizata jo qeveritare “UN Women. Këtë kon…

Read more
img2
5

24

Aug

Përfaqësues të Institucioneve të R. Kosovës të kryesuar nga ABGJ kanë qëndruar për vizitë pune në Stokholm, Suedi

Është lansuar, fillimi I procesit te aplikimit per njohje dhe verifikimin e statusit te personave te mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës, proces ky që do të fillojë së zbatuari nga data 5 shkurt e kë…

Read more
5

24

Aug

Është lansuar, fillimi i procesit të aplikimit për njohje dhe verifikimin e statusit te personave te mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës

Është lansuar, fillimi I procesit te aplikimit per njohje dhe verifikimin e statusit te personave te mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës, proces ky që do të fillojë së zbatuari nga data 5 shkurt e kë…

Read more
img4
5

24

Aug

ABGJ në bashkëpunim Koordinatorin Nacional Kundër Dhunës në Familje Naim Qelaj ka zhvilluar disa vizita në Gjykata dhe Prokurori Themelore në qytetet e Kosovës

Gjatë takimit me krerët e këtyre institucioneve u theksua nevoja e bashkëpunimit dhe përkushtimi i të gjithë akterëve relevant në koordinimin e aktiviteteve me qëllim të reali…

Read more
5

20

Aug

Është mbajtur punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

Është mbajtur Punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterët kry…

Read more
5

19

Aug

Agjencia për Barazi Gjinore shënojë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Agjencia për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit shënojnë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas, me Tryezen  “Avancimi i Agjendës për Barazi Gjinore dhe fuqizimi i grave n&…

Read more
5

11

Jun

U mbajtë konferenca “Dimensioni gjinor i procesit të Integrimit Evropian në Kosovë”.

Ministria e Integrimit Evropian ka organizuar konferencën “Dimensioni gjinor i procesit të Integrimit Evropian në Kosovë” Konferencen e hapi Ministrja, Dhurata Hoxha, e cila  tha " se  fuqizimi  i …

Read more
5

23

Feb

Përfaqësues të Institucioneve të R. Kosovës të kryesuar nga ABGJ kanë qëndruar për vizitë pune në Stokholm, Suedi

Përfaqësuesit nga Agjencia për Barazi Gjinore, Zyra e Prokurimit, Zyra për Koordinim të politikave, Zyra Ligjore, Ministria e Financave, Zyrtare për Barazi Gjinore nga niveli qendror dhe lokal, kanë qëndruar p&…

Read more
5

30

Jan

Komunikatë për Media me rastin e kidnapimin e një femre në Prishtinë me 18 Qershor 2018

Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit, dënon ashpër kidnapimin e një femre në Prishtinë me 18 Qershor 2018, nga ana e dy personave të cilët u arrestuan dhe me pastaj u lirun me urdhër t&eum…

Read more
5

30

Jan

ABGJ në bashkëpunim Koordinatorin Nacional Kundër Dhunës në Familje Naim Qelaj ka zhvilluar disa vizita në Gjykata dhe Prokurori Themelore në qytetet e Kosovës

Gjatë takimit me krerët e këtyre institucioneve u theksua nevoja e bashkëpunimit dhe përkushtimi i të gjithë akterëve relevant në koordinimin e aktiviteteve me qëllim të reali…

Read more
5

30

Jan

Agjencia për Barazi Gjinore u takua me anëtarët e Korpusit të Paqës

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore të kryesuar nga Kryeshefja Ekzekutive Edi Gusia, u takuan me anëtarët e rinj të korpusit të paqes në Komunën e Kamenicës. Në takim u bi…

Read more
5

30

Jan

U mbajt Konferenca “Drejtësia për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konflikt sfidat dhe rruga përpara” e organizuar nga organizata jo qeveritare UN Women

U mbajt konferenca me teme “Drejtësia për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konflikt sfidat dhe rruga përpara” e iniciuar nga organizata jo qeveritare “UN Women. Këtë kon…

Read more
5

30

Jan

ABGJ ka mbajtur punëtorin në Mitrovice për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve

Agjencia për Barazi Gjinore  me qëllim të promovimit të Udhëzimi Administrativ QRK-nr.08/2018   per masat e veçanta  për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashk&eum…

Read more
5

30

Jan

Është lansuar, fillimi i procesit të aplikimit për njohje dhe verifikimin e statusit te personave te mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës

Është lansuar, fillimi I procesit te aplikimit per njohje dhe verifikimin e statusit te personave te mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës, proces ky që do të fillojë së zbatuari nga data 5 shkurt e kë…

Read more
5

30

Jan

KE e ABGJ-së Edi Gusia mori pjesë në debatin lidhur me “Pjesëmarrja politike e grave në Kosovë”

Ky debat u organizua nga UN Women në Kosovë dhe u realizua me qëllimi që të prezentohen përvojat  me kandidatet femra të cilat ishin pjesëmarrse aktive në  zgjedhjet e përgjithshme…

Read more
5

30

Jan

Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall

Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall,në  këtë takim u prezantua mandati i Agjencisë ,Plani i punës iniciativa në zhvillimin e sipër dhe mundësitë…

Read more
5

30

Jan

Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunen e Klinës ka organizuar puntorinë ’’Prezantimi i Instrumenteve Ligjore që rregullojnë Barazinë Gjinore në Kosovë’’

Në këtë punëtori me ftesë  të Zyrtares për Barazi Gjinore të Komunës se Klinës  znj. Remzie  Maloku përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore  morën  pje…

Read more
5

30

Jan

Përfaqësues të ABGJ-së moren pjesë në forumin e organizuar nga MAPL

Me ftesë të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në takimin e mbajtur në Prizren me datë 20 Qershor 2018 . Takimi kishte p&eu…

Read more
5

30

Jan

U mbajtë konferenca “Dimensioni gjinor i procesit të Integrimit Evropian në Kosovë”.

Ministria e Integrimit Evropian ka organizuar konferencën “Dimensioni gjinor i procesit të Integrimit Evropian në Kosovë” Konferencen e hapi Ministrja, Dhurata Hoxha, e cila  tha " se  fuqizimi  i …

Read more
5

30

Jan

Sot është prezentuar drafti i Doracakut "Çfarë duhet të dimë për Barazinë Gjinore në Kosovë?"

Sot me 1 Qeshor 2018, Agjeniconi për Barazi Gjinore ka prezentuar para Zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri draftin e doracakut "Çfarë duhet të dimë për barazinë gjinore në Kosov…

Read more
5

30

Jan

Kuvendi Komunal i Zveçanit në bashkëpunim me OKB-Administrata në Kosovë, ka organizuar punëtorin“Cka është përspektiva gjinore në planifikimin e Buxhetimit të përgjegjshëm gjinor”

Kuvendi i Komunal i Zveçanit në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara-Administrata në Kosovë, me 01-02 Qershor 2018 ka organizuar punëtorin e përbashkët “Çka ë…

Read more
5

30

Jan

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnim me temë “Sistemi i kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut në institucionet publike, me theks të posaçëm në ABGJ”

Sot me 14 qershor 2018, në Prishtinë ,Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnim me temë “Sistemi i kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut në institucionet publike, me theks të posa&cce…

Read more
5

30

Jan

ABGJ mori pjesë në Konferencën mbi Përparimin Standardeve bazuar në “Konventën e Stambollit” kundër dhunës në baza gjinore, dhunës në familje i mbajtur në Ulqin

Përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore nga data 11-13 qershor 2018, qëndruan në Ulqin, Mal të Zi, ku morën pjesë në panelin e parë në Konferencën mbi Përparimin Standardeve bazuar …

Read more
5

30

Jan

Është mbajtur Punëtoria e tretë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

Është mbajtur Punëtoria e tretë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore  si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterë…

Read more
5

30

Jan

Agjencia per Barazi Gjinore mori pjesë në lansimin e raportit “Perspektiva e burrave për Barazinë Gjinore në Kosovë”, realizuar nga misioni i OSBE dhe Zyra e UNFPA në Kosovë.

Agjencia per Barazi Gjinore mori pjesë në  lansimin e raportit “Perspektiva e burrave për Barazinë Gjinore në Kosovë”, realizuar nga misioni i  OSBE dhe Zyra e UNFPA në Kosovë. Ky hulumtim…

Read more
5

30

Jan

Sot para Grupit Punës u Prezentua drafti i Ex-Postit të Ligjit për Barazi Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit siq dihet  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26…

Read more
5

30

Jan

Me 09 mars 2018 është mbajtur Paneli i Diskutimi "Barazia Gjinore për Qeverisje të mirë"

Me 09 mars 2018 me rastin e  shenimt të 8 Marsit Ditës Ndërkombëtare të Gruas, Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në Panelin e  Diskutimit me Temen : "Barazia Gjinore për Qeverisje t&eum…

Read more
5

30

Jan

Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

Sot u realizua  takimi në mes të përfaqësusve të  Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës .Takim u zhvillua ne zyrat e Kryeshefi Ekzekutiv të Agjencinit&n…

Read more
5

30

Jan

Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall

Agjencia për Barazi Gjinore sot mikëpriti Ambasadoren Filandeze znj.Pia Stjernvall,në  këtë takim u prezantua mandati i Agjencisë ,Plani i punës iniciativa në zhvillimin e sipër dhe mundësitë…

Read more
5

30

Jan

Është mbajtur punëtoria e dytë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

Është mbajtur Punëtoria e dytë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore  si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterët…

Read more
5

30

Jan

Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me Deputet të Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovë

Me datë 11-Maj- 2018 është realizuar takimi në mes të përfaqësusve të Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe deputeteve që perfaqesohen në Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi…

Read more
5

29

Jan

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë vjetore të partnerve " Reforma Ligjore dhe administrative "

Agjencia për Barazi Gjinore morri pjesë në punëtorinë vjetore të parnerëve * Reforma Ligjore dhe administrative/ Progresi dhe planifikimi  organizuar nga   Këshilli gjyqësor i Kosovës s…

Read more
5

29

Jan

Përfaqësues të ABGJ morën pjesë në takimin më 8-9 shkurt 2018 në IEBG (EIGE), në Vilnius

Përfaqësues te Agjencisë për Barazi Gjinore dhe përfaqësues të statistikave të Kosovës morën pjesë në takimin e 7-të të zyrtarëve nga vendet kandidate dhe vendet kandidate pot…

Read more
5

29

Jan

Përfaqësues të ABGJ prezantuan në konferencën ”Roli i Planeve Kombëtare të Veprimit në promovimin e Rezolutës 1325 Gratë, Paqja dhe Siguria “ qe u mbajt ne Lubjanë, Slloveni

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore prezantuan në konferencën ”Roli i Planeve Kombëtare të Veprimit në promovimin e Rezolutës 1325  Gratë, Paqja dhe Siguria “ qe u m…

Read more
5

29

Jan

”Roli i Planeve Kombëtare të Veprimit në promovimin e Rezolutës 1325 Gratë “

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore prezantuan në konferencën ”Roli i Planeve Kombëtare të Veprimit në promovimin e Rezolutës 1325  Gratë, Paqja dhe Siguria “ qe u m…

Read more
5

14

Jan

Është mbajtur punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

Është mbajtur Punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterët kry…

Read more
5

27

Nov

Agency for Gender Equality On occasion of 16 Days of Activism- Light the Building in Orange Color

Agency for Gender Equality/ Office of Prime Minister on occasion on marking 25 November, international day to eliminate the violence towards woman has taken the initiative to light the Government Building in orange color with white tape. This symboli…

Read more
5

25

Oct

Agjencia për Barazi Gjinore me Rastin e 16 Ditëve Aktivizmit -Ndriqojë Ndërtesën e Qeverisë me Ngjyrë Portokalle

Agjencia për Barazi Gjinore\Zyra e Kryeministrit, me rastin e shënimit të 25 Nëntorit – ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, ka ndërmarrë iniciativën për ndri&c…

Read more
5

14

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore ka organizuar trajnimin "Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor dhe Analiza e Buxhetit"

Agjencia për Barazi Gjinore, ka organizuar trajnimin me 6 dhe 7 Dhjetor, lidhur me buxhetimin e përgjegjshëm Gjinor dhe Analizën e buxhetit për Zyrtarët Financiar të Ministrive dhe Komunave dhe Zyrtarev pë…

Read more
5

14

Sep

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore u takuan me përfaqesuse të Kompanisë Zvicerane Baruti me seli në Prishtinë

Sot 18/01/2017 është mbajtur takimi në mes  të përfaqesuseve të  Kompanis Zvicerane Baruti  me qendër në Prishtine,  dhe Kryeshefes  Ekzekutive të ABGJ, znj. Edi Gusia dhe Shefes s…

Read more
5

14

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës

Agjencia për Barazi gjinore sot u takua me Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës dhe disa nga deputetet e Grupit të Grave të …

Read more
5

14

Sep

Lansohet Komentari i Ligjit për Barazi Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore sot lansoj  Komentarin  e Ligjit për Barazi Gjinore i cili ka qëllim  lehtësimin, sqarimin dhe përshpejtimin e procesit të avancimit dhe të zbatimit të drejtë…

Read more
5

14

Sep

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore priten në takim antaret e Klubit Soroptimist me qender në Prishtine

Sot 13/01/2017 është mbajtur takimi në mes  të përfaqesuseve të Klubit Soroptimist në Kosovë me qender në Prishtine, (Selia Qendrore në Kaliforni ) dhe Kryeshefes  Ekzekutive të ABGJ, z…

Read more
5

14

Sep

Komunikatë për Media ABGJ MAPL - Komunikatë për Media me rastin e konstituimit të organeve të Qeverisjes lokale

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) /Zyra e kryeministrit dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), ju uron për përzgjedhjen Tuaj, me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale (2017), në Republikën e…

Read more
5

14

Sep

Zyrtarë të ABGJ-së ishin pjesë e diskutimit publik “Qasja në drejtësi - Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ”

 Me ftesë të rektoratit të Univerzitetit publik të Pejës me datën 13.12.2017 - Agjencia për Barazi Gjinore morri pjesë në  diskutimin publik “Qasja në drejtësi - Viktimat e dhun&e…

Read more
5

14

Sep

Ka filluar punën grupi punues për hartimin e PKBGJ-së

Agjencia për Barazi Gjinore bazuar në nenin 11 të Ligjit për Barazi Gjinore ka qenë e obliguar të inicioj hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore si dokument strategjik i Qeverisë së K…

Read more
5

14

Sep

Anëtarët e Korupusit të Paqes nga SHBA u priten në takim nga Agjencia për Barazi Gjinor

Agjencia për Barazi gjinore me 20 Nëntor 2017 mirëpriti në takim përfaqësuesit e organizatë së  Korpusit së Paqes - SHBA . Ky takim është vazhdimësi e bashkëpunimit t&eum…

Read more
5

14

Sep

Me 19.12.2016 është mbajtur takimi i grupit koordinues kundër dhunës në familje

Bazuar ne mandatin e Agjencisë për Barazi Gjinore si zëvendëskoordinatore dhe zëvendëskryesuese e grupit koordinues kundër dhunës në familje në mungesë të  koordinatorin nacional pë…

Read more
5

14

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore reagon për vrasjen e gruas në Pejë nga ana e bashkëshortit

Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit, dënon ashpër vrasjen e S.B në Peje nga ana bashkëshortit . Ky është një akt kriminel i cili duhet  të denohet sa më pare. Aktet  e  til…

Read more
5

14

Sep

ABGJ mori pjesë në konferencën e organizuar nga Zyra e UN Women në Kosovë : “Qasja në drejtësi dhe reparacione për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhur me konfliktin”

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në konferencën e organizuar nga  Zyra e UN Women në Kosovë : “Qasja në drejtësi dhe reparacione për të mbijetuarat e dhunës seksuale të nd&e…

Read more
5

14

Sep

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore morën pjesë në konferencën regjionale ‘’Matja e Barazisë Gjinore në Ballkanin Perëndimorë”

Me ftesë  të shkollës Regjionale  për Administrate Publike  RESPA  përfaqësues  të  Agjencisë  për Barazi Gjinore Leonora Selmani-Shefe  e Divizionit për Legjis…

Read more
5

14

Sep

Përfaqësuse nga Instucionet e Republikës së Kosovë të kryesuar nga ABGJ ishte në vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë/Berlin

Agjencia  për Barazi Gjinore bazuar në planin e punës për vitin 2017 dhe prioriteteve të parapara si ngritja e kapaciteteve profesionale dhe shkëmbimin e njohurive dhe informatave ne bashkepunim me Giz ka organizuar…

Read more
5

14

Sep

Pjesemarrje në Konferencen e Indeksit te Barazise Gjinore në Bruksel.

Përfaqësuese të ABGJ-së me datën 11 tetor 2017 në Brukesel morën pjesë në Konferencën e  Institutit  Europian për Barazi Gjinore (EIGE),i cili ka nxjerrë botimin e tretë t&eum…

Read more
5

14

Sep

Agjencioni për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Fakultetin Juridik

Me datë 30.10.2017 ,  Agjencioni për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Fakultetin Juridik në amfiteatrin e madhe prezentoj para studenteve të Fakultetit  Jurdik  komentarin e Ligjit per Barazi Gjinore me q&…

Read more
5

13

Sep

ABGJ ka realizuar vizitë pune në Vienë, Austri

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore, në bashkëpunim me përfaqësues të Institucioneve nga Zyra e Auditimit, Ministria e Financave, Zyra e Prokurimit, Zyra Ligjore, Sekretariati Kordinues si dhe…

Read more
5

10

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore prezantojë para gazetarëve të gjeturat e hulumtimit “Gratë në mediat e shkruara"

Agjencia për Barazi Gjinore  prezantojë para gazetarëve të gjeturat e hulumtimit “Gratë në mediat e shkruara”.  Në emer të ABGJ-së Kryeshefja Ekzekutive në Agjencin&eum…

Read more
5

5

Sep

The first meeting of the Coordination Group for the drafting of the Kosovo Program for Gender Equality was held

The Agency for Gender Equality organized the first meeting of the Coordination Group tasked with drafting the Kosovo Program for Gender Equality. The meeting was opened by Ms. Edi Gusia, Chief Executive of the Agency for Gender Equality, who welcomed…

Read more
5

5

Sep

Read more
5

5

Sep

The Agency for Gender Equality marks the 8th of March - International Women's Day

The Agency for Gender Equality has marked March 8th - International Women's Day with the launch of the Report on the Implementation of the Kosovo Program on Gender Equality 2008-2013 and the presentation of the results from the research on "…

Read more
5

5

Sep

Read more
5

5

Sep

Read more
5

5

Sep

Read more
5

8

Mar

Studentët e Universitet Veror u priten në takim nga Edi Gusia, Kryeshefja Ekzekutive e Agjencionit për Barazi Gjinore

Studentet nga Kosova dhe studentë nga vendet e ndryshme të botës,  të cilët janë duke ndjekur Unversitetin  Veror te Prishtinës, sot u priten në takim nga Kryeshefja Ekzekutive  e Agjencionit p&e…

Read more
5

8

Mar

Agjencia për Barazi Gjinore ka shënuar 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Agjencia për Barazi Gjinore ka shënuar 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas  me Lansimin e Raportit për zbatimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore 2008-2013 dhe prezantimin e &nb…

Read more
5

8

Mar

ABGJ/Komunikatë për Media -Me rastin të Zgjedhjeve Lokale të 22-të tetorit 2017

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) e Republikës së Kosovës, ju përkujton subjekteve politike, pjesëmarrës në fushatën elektorale për Zgjedhjet Lokale të 22 tetorit 2017, respektimin dhe zbatimin …

Read more
5

8

Mar

Ministria e Drejtësisë Publikon Strategjin Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje

Kryeshefja Ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore, Edi Gusia mori pjesë në lansimin e Strategjisë Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje, si dhe Planit të Veprimit 2016 -2020. Të pranish&…

Read more
5

8

Mar

ABGJ ka organizuar punëtorinë e dytë për hartimin e koncept dokumentit për buxhetimin gjinorë

Agjencia per Barazi Gjinore prej datës 02 -05 Maj ne Republikën e Shqipërisë ,ka organizuar punëtorinë e dytë për hartimin e koncept dokumentit për buxhetimin gjinorë  , krahas punëtorise gr…

Read more
5

8

Mar

Agjencia për Barazi Gjinore dënon ashpër sulmin fizik ndaj znj. Vitore Metaj - Stavileci

Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit, dënon ashpër sulmin fizik ndaj znj. Vitore Metaj - Stavileci. Ky është një akt kriminel i cili duhet hetuar dhe  dënuar sa më pare. Akte të tilla barb…

Read more
5

7

Mar

Lista e kontakteve te ofrueseve te sherbimeve sociale per viktimat e dhunes ne familje

Lista e kontakteve te ofrueseve te sherbimeve sociale per viktimat e dhunes ne familje

Read more
5

7

Mar

U mbajt takimi i parë i Grupit Kordinues për hartimin e Programit të Kosoves për Barazi Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore organizoji takimin e parë të radhës së Grupit Koordinues për hartimin e Programit te Kosovës për Barazi Gjinore. Takimi u hap nga Znj. Edi Gusia, Kryeshefe e Agjencisë për …

Read more
5

7

Mar

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga MASHT me teme “Trajtimi i Barazisë Gjinore në Tekstet Shkollore”

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga MASHT me teme “Trajtimi i Barazisë Gjinore në Tekstet Shkollore”e cila u mbajtë në Durrës. Qëllim i organizimit t…

Read more
5

25

Feb

ABGJ/Komunikatë për Media -Me rastin të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 11-të qershorit 2017

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) e Republikës së Kosovës, ju përkujton subjekteve politike, pjesëmarrës në fushatën elektorale për zgjedhje të parakohshme parlamentare të 11-të qersho…

Read more
5

24

Feb

TOT-BARAZI GJINORE

Agjencia per Barazi Gjinore në bashkëpunim me IKAP kanë pregatitur kurikulen e re per barazi gjinore dhe kane bër  selektimin dhe organizimin e trajnimit të pare p^r trajner për Barazi Gjinore i cili  ësht…

Read more
5

25

Jan

Zgjatet afati për Regjistrimin pa Pages të Pronës në Emër të dy Bashëkshortëve

Me vendim e Qeverisë të Republikës së Kosovës  nr.04/140 të datë  05.04.2017 është miratuar vendimi që ju mundëson në një afatë një vjeqar, Prill 2017-Prill 201…

Read more
5

25

Oct

ABGJ ka hapur fushatën 16 Ditëve të Aktivizimit me Raportin Final për Zbatimin e Planit të Veprimit për Rezolutën e Kombeve të Bashkuara 1325

Me rastin  e hapjes së Fushatës së 16 Ditëve të Aktivizimit, Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas, Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së…

Read more
5

19

Sep

Mbahet Konferenca me temë “Konsultime të Nivelit të Lartë rreth Procesit të Integrimit Evropian dhe Barazisë Gjinore "

Mbahet konferenca me temë “Konsultime të Nivelit të Lartë rreth Procesit të Integrimit Evropian dhe Barazisë Gjinore "  Ministria e Integrimeve Evropiane në bashkëpunim me Agjencinë pë…

Read more
5

18

Sep

Agjencia për Barazi Gjinore reagon pas vendimit të Gjykatës Themelore të Prizrenit për denimin e vrasësit të Zejnepe Berisha

18-04-2017- Agjencia për Barazi Gjinore pas njoftimit se vrasësi-bashkëshorti i së ndjerës Zejnepe Berisha viktimë e dhunës në familje,  me urdhër të Gjykatës Themelore të Prizrenit, &e…

Read more
5

16

Aug

U mbajt takim Pune me Donatorë, me fokus në Barazinë Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore sot me 23.02. 2017 organizoi takim  punue me e donatorë, me fokus të veçantë në barazinë gjinore. Në këtë takim U.D Kryeshefe EDi Gusia e ABGJ-së i ka prezantua…

Read more
5

16

Jul

U Nënshkrua Memorandum Mirëkuptimi në mes Agjencisë për Barazi Gjinore dhe OJQ-së POLIS Lipjan

 Sot me 16.02.2017 u nënshkrua Memorandum Mirëkuptimi në mese OJQ-së POLIS Lipjan dhe Agjencisë për Barazi Gjinore, i cili  është shprehje e vullnetit të dyanshëm në mes t&eum…

Read more
5

15

Jul

Lansohen Udhëzimit Administrativ për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Agjencinë Kadastrale të Kosovës sot bëri lansimin e “Udhëzimit Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së palua…

Read more
5

30

Jun

U mbajtë takimi i dytë i Grupit Punuës për Vlersimin e EX-Postit

 Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qer…

Read more
5

28

Jun

Edi Gusia, emrohet në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore

Me 24 shkurt ne mbledhje  të Qeveris së Republikës së Kosovës është  miratuar vendimi për emërimin e znj. Edi Gusia, në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për B…

Read more
5

17

Jun

U prezentua Raporti “Të drejtat e grave në pronë Legjislacioni dhe zbatimi në praktikë”

Agjencia për Barazi Gjinore morri pjesë në prezantimin e raportit “Të drejtat e grave në pronë /Legjislacioni dhe zbatimi në praktikë” , Përfaqësuesja e ABGJ-së Leonora Selmani  …

Read more
5

16

Jun

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me OSCE-ne mbajti Tryezen të"Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi i Ligjit per Barazi Gjinore 2015"

Agjencia per Barazi Gjinore ne bashkepunim me OSCE-ne  mbajti Tryezen e Rrembullaket  per te Prezantuar te” Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi  I Ligjit per Barazi Gjinore 2015”. Takimi u mbajt  me date 8 Nentor 2016…

Read more
5

15

Jun

Aprovohet Strategjia Kombëtare e Republikës e Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit për vitet 2016-2020

Me 30-12-2016 është Aprovuar  Strategjia Kombëtare e Republikës e Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit për vitet 2016-2020 . Vendimi i  Republikës së Kosovës

Read more
5

15

Jun

U mbajtë takimi i Tretë i Grupit Punuës për Vlersimin e EX-Postit

Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qershor 2…

Read more
5

15

Jun

Kalendari i Aktiviteteve për 16 ditët e aktivizimit

Kalendari i Aktiviteteve për 16 ditët e aktivizimit -2016

Read more
5

14

Jun

Ka filluar punën Grupi Teknik për hartimin e raportit të dytë monitorues të PV për Zbatimin e Rezolutës 1325

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajtur takim pune me Grupin Teknik, për hartimin e raportit të dytë dhe final për monitorimin e Planit të Veprimit në Zbatim të Rezolutës 1325.  Me mbështetje…

Read more
5

13

Apr

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur takimi Koordinues me Donator

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajtur  takimin koordinues me donator, ku u bë prezentimi i aktiviteteve e tyre në fushën e barazisë gjinore gjatë viti 2016, duke përfshirë këtu edhe prezantimin e…

Read more
5

13

Apr

U mbajtë takimi i Grupit Punuës për Vlersimin e EX-Postit

 Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qer…

Read more
5

13

Apr

U mbajtë takimi i Grupit Punuës për Vlersimin e EX-Postit

 Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qer…

Read more
5

13

Apr

Mbahet punetoria rajonale për Procedurat Standarde të Veprimit

Me 20 tetor,  Agjencia për Barazi Gjinore me Ministrin e Shëndetësise me mbështetjen e  OSBE-së organizuan punëtorin për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për mbrojtjen …

Read more
5

12

Apr

U mbajt takimi i radhës me Zyrtare për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna

Agjencia për Barazi Gjinore, sot  organizoi takimin e radhës me  zyrtare për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna.  Më këtë rast U.d Kryeshefja Ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi…

Read more
5

13

Mar

ABGJ ka mbajtur punëtorinë për përgatitjen e planit katërvjeçar të projektit

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Projektin për “Fuqizimin Institucional për ABGJ-në dhe mekanizmat gjinorë në Kosovë”, të financuar nga Qeveria Suedeze – Sida, zhvilloji…

Read more
5

12

Mar

Agjencion për Barazi Gjinore dënon rëndë dhunën ndaj vajzes respektivisht të miturës në fshatin Ratkoc

Agjencion për Barazi Gjinore si Institucionit më i lartë në nivel të vendit për Barazi Gjinore dënon rëndë dhunën ndaj vajzes respektivisht të miturës në fshatin Ratkoc, të Komun&e…

Read more
5

12

Mar

ABGJ Prezentoi në tryezen “ Fuqizimi i Grave Përmes Ngritjes së Vetëdijes për të Drejtat Pronësore të Grave”

Agjencia për Barazi Gjinore prezantoi në tryezën e diskutimit më 25 Gusht në  Mitrovicën e Veriut me temën: “ Fuqizimi i Grave Përmes  Ngritjes së Vetëdijes për të Drejtat Pr…

Read more
5

11

Mar

Prezantohet Ligji për Barazi Gjinore në Regjione të Kosovës

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), ka mbajtur tryezë rajonale për diskutimin e Ligjit për Barazi…

Read more
5

10

Mar

Mbahet trajnimi - Integrimin Gjinor në Planifikim Hapësinor

Agjencia për Barazi Gjinore në partneritet me Un Women dhe Programin për Mbështetje të Planifikimit Hapësinor Komunal (MuSPP) ka mbajtur trajnim me temë “Integrimin Gjinor në Planifikim Hapësinor&rdq…

Read more
5

9

Mar

Delgacioni nga Agjencia për Barazi Gjinore ishte në vizit në Slloveni

Delgacioni nga  Agjencia për Barazi Gjinore nga data 18 deri me 21 Prill ishte për  vizitë pune  në Slloveni.  Delgacioni nga Agjencia për Barazi Gjinore mori pjese në tryezen "Bugjetimi i Nd&eum…

Read more
5

8

Mar

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Universitetin “Haxhi Zeka” në Peje, shënojnë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Agjencia për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit në bashkëpunim me Universitetin “Haxhi Zeka” në Peje, shënojnë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas, me seminarin &l…

Read more
5

1

Dec

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Zyra e UN Women në Prishtinë si pjesë e 16 Ditëve aktivizmit -ndriçuan ndërtesën me ngjyrë portokalle

Gjatë fushatës së 16 ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës në Baza Gjinore, ABGJ në bashkëpunim me UN Women ndriçuan ndërtesën e Qeverisë së Kosovës me ngjyrë portoka…

Read more
5

29

Nov

Prezantohet raporti “Ngacmimet seksuale në Kosovë” i realizuar nga RRGGK

Rrjeti i Grupi të Grave të Kosovës sot ka publikuar rezultatet e raportit “ Ngacmimi seksual në Kosovë”.   Ky raport shqyrton ligjet e aplikueshme në fuqi, të lidhura me të drejtat e njeriut,…

Read more
5

27

Nov

U mbajt takimi i radhës me zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka  mbajtur takimin e radhës  me zyrtaret për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri , në këtë takimi është prezentuar dhe diskutuar  draft rregullorja pë…

Read more
5

26

Nov

Në Zagreb u mbajt konferenca “Perspektiva gjinore dhe e sigurisë në Evropën Juglindore”

Me ftesë të Qendrës për Bashkëpunim të Sigurisë, RACVIAC, Kazerma Rakitje, një delegacion nga ABGJ qëndruan në vizite zyrtare në Kroaci, ku u mbajt konferenca me temë “Perspe…

Read more
5

26

Nov

Mbahet puntoria e dyte për hartimin Rregullores për detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarëve për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna

Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit ka vazhduar punën me grupin punues për hartimin e Rregullores për detyrat dhe përgjegjësitë për Zyrtarët/et p&e…

Read more
5

25

Nov

Agjencia për Barazi Gjinore hap zyrtarisht fushatën "16 Ditët e Aktivizmit"

Me rastin  e hapjes së Fushatës së 16 Ditëve të Aktivizimit, Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas, Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së…

Read more
5

24

Oct

Lansohet aplikacioni për raportimin e ngacmimeve seksuale " Ec Shlirë"

Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK), Open Data Kosovo (ODK) dhe Girl’s Coding Kosova (GCK) kanë lansuar aplikacionin për telefoni të mençur “Ec Shlirë”, i cili do të bëj&e…

Read more
5

23

Oct

Aprovohet Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve

Në mbledhjen e datë 18.02.2016 të qeverisë së Republikës së Kosovës është Aprovuar  Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së palujts…

Read more
5

22

Oct

Shënohet 25 Nëntori Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës Ndaj Gruas

Në mbarë botën organizohen fushata sensibilizuese për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, kjo traditë ka vazhduar edhe në Kosovë, ku me rastin e shënimit të 25 Nëntorit, Ditës Ndërkombë…

Read more
5

19

Dec

Read more
5

17

Dec

Read more
5

24

Oct

Read more
Top